Vad är en Grön Arena gård?

Grön Arena - en mötesplats för köpare och säljare av tjänster inom området, grön omsorg, skola och rekreation.

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster, inom social omsorg, skola och hälsoområdet.Tjänster som anpassas efter den enskilde endividen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvallite.

Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.

Grön Arena består av tre delar:

Social omsorg-daglig verksamhe, sysselsättning och arbetsträning, på ett roligt och meningsfullt sätt på en lantgård. Målgruppen är barn och ungdomar, personer med psykisk ohälsa, eller funktionshinder, äldre och personer med symptom på tidig demens samt missbrukare.

Arbetsträning och rekreation-vistelse på en gård i landsbygdsmiljö med individuellt anpassat program kan vara ett sätt att komma tillbaka till arbete och vardag efter sjukskrivning eller lång frånvaro från arbetsmarknaden.

Skol- och  fritidsverksamhet-ett nytt sätt att använda gården som en pedagogisk resurs.

Är du intresserad av att hitta Gröna Arena gårdar för samarbete?

Kalmar/Östergötland/Gotland 

kontakta

Christina Nordström  0708-223324

 

Gritt, en av våra isländska fårhundar.